M6V

128GB / 256GB / 512GB

• Hasta 535 MB/s de lectura secuencial
• Hasta 455 MB/s de escritura secuencial
• Hasta 83K IOPS 4KB de lectura aleatoria
• Hasta 80K IOPS 4KB de escritura aleatoria
ARRIBA